SIGNAL OG LYDKVALITET - MUSIKKEN/LYDEN STANDSER, HAKKER ELLER HAR PERIODISKE UDFALD?

1. Sørg for at høretelefonerne er tændt.
2. Sørg for at lydstyrken er skruet op på både telefon og høretelefonerne.
3. Sørg for at høretelefonerne og din telefon/enhed er tilsluttet.
4. Sørg for at afstanden mellem høretelefonerne og din telefon/enhed er indenfor en optimal afstand for Bluetooth stereo.
Hvis ovenstående punkter er opfyldt, og du stadig oplever problemer med forbindelsen, kan du forsøge at afhjælpe problemet ved at foretage soft reset og evt. en sletning af høretelefonerne fra den anvendte enheds Bluetooth-hukommelse. Se evt. videoguide for dit produkt længere oppe.
Tilbage til blog