EQ - KAN JEG ÆNDRE PÅ EQ-INDSTILLINGERNE?

Nej, lydindstillingerne i EQ-funktionen er fabriksindstillede og kan derfor ikke ændres.
Skulle du have forslag til forbedringer af vores fabriksindstillinger, er du meget velkommen til at sende dine inputs til os på support@miiego.com
Tilbage til blog