MIIEGO-stifter fortalte om vækstrejsen for MIIEGO A/S hos Danish Sound Tech Startup Network

Christian Jeppesen

MIIEGO stifter og direktør Christian Degerud Jeppesen var hovedtaleren hos Danish Sound Tech Startup Network i Lydens Hus i København.

Christian fortalte om MIIEGOs historie og hele starten og rejsen som iværksætter. Arrangementet blev afholdt af Danish Sound Cluster.

Det var et spændende arrangement, hvor vi fik chancen for at møde mange andre dedikerede og passionerede unge iværksættere inden for den danske audio tech industri.

Christian Jeppesen delte hans egen startup-rejse og fortalte om væsentlige marketingperspektiver, som ofte bliver overset eller nedprioriteret i et tech-fokuseret iværksættermiljø.

Vi er et fagligt involverende medlemsforum for samarbejde, netværk og forretningsudvikling. Vi arbejder på tværs af vidensinstitutioner og erhvervsliv i lydbranchen.

Danish Sound Cluster

Forener lydbranchen

Danish Sound Cluster er en landsdækkende klyngeorganisation for Danmarks lydbranche. De arbejder for at forbedre menneskers livskvalitet gennem innovative lydløsninger. Deres mål er, at Danmark i 2025 skal ligge blandt verdens 3 bedste leverandører af lydrelaterede produkter og løsninger.

Lydteknologi udgør i dag et af Danmarks stærkeste tech-områder. For at fastholde og udbygge den position skal branchens aktører arbejde endnu tættere sammen. Som medlemsorganisation faciliterer Danish Sound Cluster samarbejds- og innovationsprojekter på tværs af lydbranchen og de tilknyttede videns- og forskningsmiljøer samt styrker videndeling og faglige netværk. Desuden understøttes iværksætteri og internationale samarbejder.

Tilbage til blog