SIGNAL OG LYDKVALITET - HVAD KAN JEG GØRE FOR AT OPNÅ DET BEDST MULIGE BLUETOOTH-SIGNAL?

Det anbefales at holde din tilkoblede enhed så tæt på MIIEGO®-produktets Bluetooth som muligt – jo flere barrierer signalet skal arbejde sig igennem, jo svagere vil forbindelsen blive.
Tilbage til blog